11-06-15

Erotisch Ballet

...op tijd even verpozen en het zwaar emotionele overstijgen en plaats ruimen voor gewoon een goed gevoel van binnen, som van al het goede wat is geweest en nog zou kunnen komen,

over zwaluwen in de buik en elders

IMG_1690.JPG

 

 

 

 

 erotisch ballet A

 

 

 

 

Zalige voldoening

.

 

Viool en Roos foto 's morgens.

 

De wandeling te midden de boswezens.

 

Wortel en kruinverlangen van en naar het groen van haar ogen.

 

Na de drieknikkermassage in hout, metaal,

 

glas in blauw, rood, geel, groen om haar lekker goed te doen.

 

Wie weet wat los te maken of op zijn plaats te zetten.

 

Wat niet zo de bedoeling was groeide uit het kijken van uit het raam.

 

Het donkerlichtbloemige kleedje was het en de mooie benenethiek.

 

Haar vrouwewarmte die de koele zomerruimte met een vleugje erotiek vulde.

 

Later aan de rand van het water.

 

Neergevleid, een paar okkernoten naast haar

 

de andere paar niet om te kraken.

 

Na het slaapje aan de waterkant,

 

ontwaken ter opwekking veler electrodeeltjes

 

op een aantal plaatsje op te sporen en te verwekken

 

dan de hele diepe sensiteit van het sexuele

 

dat een feest werd door haar

 

zachte manier van genieten

 

en toch heel diep gaan

 

25 werd ze terug die uren, meer dan een paar decennia jonger

 

dat meen ik, is moeilijk te verklaren,

 

is precies weer klaar zijn voor het smeden van een jonge kern

 

Nog later, de hangmat werd een acrobatenboot

 

in de lucht waarin zij na het zwevend vrijen heerlijk lag na te genieten.

 

Intens ademen, leven was ons deel,

 

ook gezellig aan de tafel met de ananas en nabeschouwingen...

 

maar vooral het stijgend gloeien van de cellen in de paar uur na haar vertrek...

 

bleef me bij, zalige voldoening.

 

De delen van dagen dat er op volgenden en dan vooral die waar op we mekaar weerzagen,

 

gevuld met natuurobservaties en gesprekken van uit warmte en delen.

 

Woorden die tot lichamelijkheid leiden, met hele energierijke schepping er om heen.

 

Erotische uitwisseling en hele fijnzinnige concentratie.

 

Het counteren van dingen die te vast zaten.

 

Queen and King in the wood

 

 

Koppelliefhebbers

 

Namiddag in zomer.

 

Warmte en bries.

 

Stoeien zwoel over ’t land.

 

De vrouw, in tooi, betoverend mooi.

 

Zorgvuldig gekozen textiel, nee, kunst…

 

Met artieste ögen gekozen.

 

De man om haar een fijne namiddag te bezorgen.

 

Wandelen in een bos of aan een vijver.

 

Allerhande wezens in en aan het water.

 

Hij, achter haar, handen in mekaar verstrengeld.

 

Zo stappen ze samen met vier benen boombeminnend.

 

Komen aan een oude zitbank.

 

Met nog metalen vering.

 

Waar vingers alle spiertjes bijna overal ontspannen.

 

Allerlei rijmpjes vergezellen het fijnzinnige gamma

 

Van spontane kunsten met woord en beeld en huid…

 

tot in het onderhuidse en zo meer.

 

Groen werd het water

 

Alle wier weg zomaar.

 

Eendenkroos dat zijn kans ziet.

 

Waterlelies al liggen wachten op de volgende lente.

 

Duizenden gedichten zijn er over geschreven.

 

Over mensen en dingen.

 

Alle feiten die hen omringen.

 

Over verbanden en details

 

En groter lijnen.

 

Over de energie die ze bijeenbrengt en verwijdert,

 

Samenhangt

 

Tot alle verhalen zijn voltooid

 

En alles weer in een nieuw melkwegstelsel

 

Ergens weer ontstaat.

 

 

Missenendevrouwelijkeeros

 

Paar dagen er tussen, soms al veel.

 

Een hand, een tweede op zoek naar een derde, vierde.

 

En naar alle andere eleganties.

 

Speuren naar verborgen tekorten en kracht.

 

Tussen heuvels, randen, lelletjes, rondingen.

 

Langzaam opgebouwd feest dat sappen losmaakt.

 

Intense emotie en dan voelen dat versmelt.

 

Twee wezens.

 

Zijn concentratie bij de regie.

 

Haar innerlijke verlangen en ontvangen.
Van geest die het lichamelijke mee verheft.

 

Zelfs deze woorden brengen het mystieke al boven.

 

Vibrerend op volgende keer weer

 

Aantonen dat liefde in al zijn vormen

 

Niets mechanisch is…en hemelen raken kan

 

In het spontane beminnende verborgen.

 

 

 

V-heuvel

 

Geen haartjes, soms stoppelveldje.

 

Rond het beekje dat

 

Kabbelend op aanraking

 

Zingend rond woorden

 

Ontspringt, stroompje wordt

 

Glijbaantjes ontlokt

 

Van vingertoppen ballet

 

Rond het groeien van het topje

 

Van niet de ijsberg,

 

Maar het ondergrondse eros verlangen

 

Wellust ontdaan vandonkere ruimten

 

Langs het sensuele groeiend naar erotisch delen

 

Het maken van opwinding ook omwille van de kunst

 

Men doet het niet maar zo, mechanisch.

 

Maar wacht tot het aanzuigen je seinen geeft.

 

Of het aangezogen worden wieltjes krijgt.

 

Seinen die zingen dat ze niet langer wil wachten.

 

Liefje, met de gladde flamoesjes

 

In je vallei met de geheimpjes van je zalige kloofje;

 

De lekkere kleine binnendeurtjes

 

Vingerkietelend beroerd voor even maar

 

En dan weer langer, weekdiererig op weg

 

Naar je paleisje dat af en toe liefdevol omknijpt

 

Schalks ook wel, naar gelang het gevoelen

 

Minuut per minuut, seconde per seconde

 

Alle deeltjes van je ‘ze’ aldaar aanraken,

 

Speels beminnen

 

Even omhoog achter de lieve kleine klepjes

 

Iets hoger vanboven, doorzweefglijden

 

Naar het plaatsje van ontstaan van leven toe.

 

Lange, trage, draaiende, afgewisselde bewegingen

 

Monotoon traag zelfs of plots of geleidelijk versnellen

 

Over alle schijnbaar weke delen.

 

Zo vrouwelijk sterk.

 

De essentie echter,

 

Zonder lief te hebben

 

Voelt men dit alles niet.

 

De ziel, ze laat zich niet misleiden.

 

Al beeldt ze zich soms wel dingen in.

 

De geest, laat zich mede drijven op het pure.

 

De liefde, ook die met het lichaam

 

Houdt van aanzuivering.

 

Die goede energie tussen mensen in de eter brengt.

 

Soms ook anderen met het gevoel van leegte achter laat.

 

Daar ze niet meer bij hun lichte herinneringen kunnen.

 

 

Woorden, minnenen zinnen

 

Liefdesspeeltje liefdesspel liefdesspelonkje

 

Wordt er niet moe van

 

Weet niet van waar woorden,inspiratie blijven stromen

 

Het geestelijke speelse op het lichaam enten

 

Handen die overal lijken te willen komen

 

En tongen in alle mate penselen

 

In drift en zachte golf.

 

Aanraken, glijden, ondersteunen, knijpje of beetje

 

In alle formaten tot wat juist op die moment nog mag

 

Wie zal vertellen van waar de stromen ontspringen ?

 

Die men van bij de bron ontspon

 

Om uiteindelijk te drijven weer naar waar ’t begon.

 

Geen koppel of twee zijn de zelfden

 

Soms dromen, drogen stromen op

 

Als onpeilbare roerselen der ziel te zwaar worden

 

Of de illusie vaak van andere te ontdekken hemelen

 

In de weg komt te staan

 

Van zij die er wel willen voor gaan.

 

Het hebben van zin om nieuw leven te scheppen

 

Niet de cellen met 23 chromosomen die buiten moeten

 

Nee niet zozeer, een beetje wel…

 

Maar het zich willen blijven laven aan de bron.

 

Vastebanenomons heen

 

Hoe rustiger men wordt

 

Hoe meer ook alles om ons bloeit.

 

Meer kansen voor hetgeen geneest

 

Weinig zin heeft het, zich slecht te voelen

 

Niet in eigen of dingen van anderen

 

En daar in te blijven al helemaal niet.

 

Omgaan met je waardevolste deel

 

Tussen andere waardevolle delen van mensen.

 

Waar je niet nerveus van wordt, je kent ze immers

 

Voelt ze goed aan.

 

Hun codes zijn soms sleutels van jou rust,

 

Ook de codes van hun onrust

 

Net als planeten en sterren

 

Beschrijven we ook banen

 

En al voelen we pijn of geluk

 

Het zijn wetmatigheden samen

 

Wie vermag er iets echter

 

Tegen meteorieten die inslaan ?

 

Altijd weer interpreteren van het observeren

 

Hoe nieuw leven ontstaat.

erotisch ballet

°°°°voor ' t eerst, in het hare

...bed

beetje rustig in mekaars armen

bijna inslapen

dan als een snaar hier en daar

de erotische ziel wat uitdagen

zachtjes, vinger als ruitenwisser

zonder programma, haar lijnen

van energie volgend, heel langzaam

opbouwen tot weer alle sappen stromen

en 2 als eenheid ervaren wordt

drijven met altijd nieuwe inspiratie

op haar stille soms versnelde genieten

niet prijsgeven waarheen de nieuwe aanrakingen gaan

momentjes kort en lang even laten wachten

maar vooral diep doorvoelen

laten blijken dat je echt lief hebt

waardeert wat je met haar delen mag

likken is niet zo maar likken maar

rythme en muziek in tonen van druk en verschuiven

en mond niet het enige wat kan worden gezoend

de valleien onder het oor waar zuigen zoenen en likken

samen het effect van eeuwig zalig gevoel smaken

wijl handen zoeken naar de delen van de ziel

die al enkele minuten niet werden beroerd

per verassing afdwalen naar plekjes waar de aard van een greep, het zoeken naar de handen en alle andere branden de opgang naar diepgang doen aanzwellen

aanzwellen zoals al die vrouwelijke deeltjes in je hand

die zo gezond aanvoelen wijl het hele harpje met alle mogelijke dansjes van de vingers worden gemasseerd tot de intuitie met die vandaag ene lange haal door natte verticale lippen, aanwijst dat je jongen klaar is om wat voor het poortje te komen plagen en gewoon af en toe te beginnen met misschien wel naar binnen te komen schuifelen,

maar alles niet ineens en mechanisch op dezelfde manier , nee, erotisch ballet komt er aan...

 

erotisch ballet

 

ontblote eikel van gezwollen liefdesacten

lichtjes in de opening van nat fluweel vertoeven

millimeters traag beetje naar voren

draaien en terug als op verkenning

maar wentelingen in het voortuintje van gecontroleerde smacht

seconden minuten laten duren dan

en oeps doorgestoten met vulling die wezens in mekaar penetreren laat

niet zomaar de ene in de andere maar beiden gelijk

en toch gescheiden, ontvangst en gift

opperste moment van eikel richting oervrouw

gaan en weerkeren met en zonder woorden

al gelang de dag

gepeuld worden en hoofd ontbloot langs nauwe wand

olie op het innerlijke en erotische vuur

wijl er tijd en ruimte blijft om boven haar te blijven zweven

en toch nog handen om haar hoofd te strelen

haar voorhoofd liedevol aan te raken

licht door het punt tussen ogen te laten schieten

wijl ergens op de top van een tepel een electrische vonk ontsnapt

en in de lichamen overgaat

benen volledig opgetrokken en diep ontvangen

of een been naar links of rechts over één van de haren

of alle vier gestrekt en glijden met wisselende intervallen

tot geklit gevoel tussen twee vingers van diepe tevredenheid verhaalt

en alle rondingkjes van gebil gekneed en zachtjes gemasseerd

nog meer gesmeer loslaat tot nog meer smaak en zin

dan, zit je eerst echt in

en maak je ook tijd voor uitstapjes naar beneden

na veel genieten van altijd weer het verjongde gelaat

zabberen en vleiend vrijen met de tong op de mond van venus

je leert het niet, het wordt uit je gezogen

want zij slurpt je op en vertelt zonder woorden waar te wandelen

te likken en hoe en slokt gretig ook een vinger binnen

wijl vier anderen de billenbloemen een andere mimiek aanmeten

na dat spel van iedere keer weer een beetje anders

stevent je stijve lid dan weer naar ontvangenis

alle plooien vervult

in volle geest en helder lichaam op naar een uitbarsting

begeleid met muziek uit rugge-en longepijpen en aurastoomstroom

oh wat is dat schoooooooooooon

uitdeinen kan dan eeuwig duren en intens verkluisterd vervulling vieren

binnenin, nagenieten kan beginnen

ommekeer, zij vanboven, alle cellen vanbuiten weer masseren

zodat de boodschap vanbinnen weer eens te meer duidelijk wordt

beminnen is concentratie en zweven, is leven en beleven

de oneindige samentrekkingen en uitzettingen van het ons

 

sco

 NB.  dit is maar één facet van de talrijke uitingen der liefde en hoe deze mensen aanwendt om de eigen levensprocessen te begeleiden, niet cynisch over de liefde in zijn geheel worden, is de boodschap..."het kan verkeren" zou Breder o zeggen.

 

 

 another love a new erotic ballet

erotisch ballet B.

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/arc...

nog meer erotisch ballet :

search yourself

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:43 Gepost door octo in erotisch ballet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |